Những điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đề cập bên dưới cho người truy cập trang web GiaKhuyenMai.net biết những thông tin mà bạn có thể sử dụng thuộc sở hữu của chúng tôi. Bạn hãy vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản, điều kiện này vì khi sử dụng trang web thì bạn đã đồng ý mình bị ràng buộc bởi chúng.

GiaKhuyenMai.net có thể sửa đổi những điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào. Do đó để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra sau này thì bạn nên truy cập vào trang web định kỳ để cập nhật thông tin.

1. Sử dụng tài liệu trên trang

  • Mọi nội dung của trang web này như văn bản, hình ảnh, các nội dung khác đều được bảo vệ bởi bản quyền theo quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế. Các điều khoản và điều kiện này không cấp cho người dùng bất cứ một giấy phép nào với các nội dung được đăng trên trang web.
  • GiaKhuyenMai.net cho phép người truy cập xem và tải xuống một bản sao nội dung, hình ảnh của Tài liệu trang web cho mục đích cá nhân phi thương mại. Những trường hợp sử dụng trái phép Tài liệu là vi phạm bản quyền và các luật khác. Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên trang nếu không bạn sẽ không được bán hay sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào tại Trang web của chúng tôi.
  • Mọi hành động sử dụng Tài liệu của trang GiaKhuyenMai.net trên các trang web khác hoặc trong môi trường được kết nối mạng đều bị cấm tuyệt đối. GiaKhuyenMai.net giữ lại toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu ở trên trang web này.

2. Thương hiệu

  • Nếu không có những ghi chú đi kèm thì GiaKhuyenMai.net sở hữu hoặc cấp phép việc sử dụng tên, nhãn hiệu, logo xuất hiện ở trên Trang web. Trường hợp người dùng sử dụng các nhãn hiệu này trừ khi được quy định trong Điều khoản và Điều kiện thì đều bị cấm.

3. Điều khoản về giới hạn trách nhiệm

  • GiaKhuyenMai.net không đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng trang web không xảy ra lỗi hoặc trang web cùng máy chủ không chứa virus cùng các nguồn gây hại khác. Do đó nếu người dùng truy cập trang web hoặc sử dụng tài liệu trên trang web mà mất chi phí thì bạn sẽ là người duy nhất giải quyết mọi chi phí phát sinh này.

5. Tuyên bố từ chối các thiệt hại

  • Không có quy định nào chủ sở hữu của trang web này hoặc là bên thứ ba được nhắc đến trong trang phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra từ việc sử dụng tài liệu trên trang web cùng các trang web liên kết, bất kể người dùng đã được cảnh bảo khả năng thiệt hại xảy ra.

6. Liên kết

  • Trang GiaKhuyenMai.net có chứa các liên kết đến trang thuộc sở hữu của bên thứ ba với mục đích tạo sự thuận tiện cho người dùng. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung của trang web được liên kết cũng như không tuyên bố về nội dung, tính chính xác của tài liệu có trên các trang web đó. Do đó nếu người dùng quyết định truy cập liên kết này thì sẽ phải tự chịu lấy mọi rủi ro có thể xảy ra.

Main Menu